Vergrijzing en krimp van de wereldbevolking: een dreigende crisis.
Gepubliseerd: ongeveer 1 jaar geleden
 
Bron foto:CBS
 
Bron:CBS
 

Vergrijzing en krimp van de wereldbevolking: een dreigende crisis

Vergrijzing is geen probleem van de toekomst maar voor over enkele jaren al. Er zijn twee essentieel grote problemen op komst, 1e de vergrijzing en 2e de krimp van de wereld bevolking.
De vergrijzing is wereldwijd een feit, mensen worden steeds ouder en de geboorte golf van mensen van na de 2e wereldoorlog bereiken in Nederland steeds vaker de A.O.W leeftijd, maar in andere landen die de A.O.W leeftijd nog onder de 67 jaar hebben staan hebben velen dat al gehaald.
De geboorte van kinderen in de jaren na de geboorte golven zijn ernstig achter gebleven.
Dat kwam door bvb ze in China de een kind politiek in voerden en en het westen de 2 verdieners opkwamen, mensen die geen tijd wilden maken voor kinderen of hun carrières daar niet voor wilden opgeven zoals in Duitsland.
Ook speelde de financiële kwestie vaak mee, kinderen kosten gewoon veel geld. Landen met een boming industrie zoals Japan en Zuid-Korea moest iedereen mee werken aan de groei van de economie en kinderen krijgen paste daar niet in.

De tekst gaat verder onder de advertentie.

Ook daar was een kind een luxe en erg duur.
Nu in de geïndustrialiseerde landen de vergrijzing is begonnen en bevolking krimp steeds duidelijker wordt gaan de problemen pas echt beginnen.
Mensen gaan met pensioen, hebben vaak middelen om met hun oude dag te reizen en groot te blijven wonen en redelijk luxe te leven.
Maar de pensioenen moeten dan wel binnen blijven komen. Geld dus, dat geld moet uit de pensioen potjes komen want dat hebben die mensen er tijdens hun werkzame leven zelf ingestopt.
Helaas zijn die pensioen potjes ingesteld op roulatie, mensen overlijden niet te lang na hun pensioen en jonge mensen vullen die potjes tijdens hun werkzame leven.
Maar mensen leven steeds langer dan waar de berekeningen toen op werden gemaakt en er zijn steeds minder jonge mensen om de potjes op pijl te houden. Actueel beseffen ze dat ook in Frankrijk waar ze de pensioen leeftijd proberen op te krikken naar de realiteit.
Je kunt je dus gaan afvragen: krijg en heb ik straks wel (genoeg) geld om na mijn pensioen leuk verder te leven en wie gaat mij verzorgen als ik hulp behoevend wordt? Er is al een wereld wijd tekort aan verpleegkundigen en als die er al zijn moet je concurreren met het bedrijf leven die ook schreeuwt om mensen.
Als je in ons land in een verzorgingsthuis of gesloten afdeling voor alzheimer en demente mensen terecht komt is er nu nog beperkte hulp en aandacht voor de patiënten maar hoe zal dat er over 10 jaar uitzien?
Vaker hoor je op die afdelingen dat als je wil dat jou partner of familie beter verzorgd word je dat maar zelf moet doen of iemand regelen om dat voor je te doen.

De tekst gaat verder onder de advertentie.

In het westen (Europa) tekent de krimp zich nog niet zo duidelijk af, er komen immers nog steeds buitenlanders naar hier.
Recentelijk nog de Oekraïense vluchtelingen, dat zijn dan wel voornamelijk vrouwen maar ook met (en dat is dan weer goed) kinderen.
Kinderen die onze way of live instant moeten houden. In China en Rusland is het niet anders, de bevolking krimpt.
De voorspelling is dat indien er niets echt veranderd de bevolking in China in 2075 zal zijn gehalveerd.
Wie er dan wel nog zijn hebben dan een hoge leeftijd. Goedkope Chinese producten kun je dan wel vergeten.
Die hebben dan alle mensen nodig voor de voedsel voorziening en verzorging van de oudjes.

Putin veroorzaakt een groot deel van de krimp in Rusland.

Door de oorlog in Ukraine sterven er veel jonge mannen, waarvan er sowieso al te weinig waren, de hoog opgeleiden en rijken maken dat ze weg komen.
Die paar duizend kinderen die ze meenemen uit Ukraine zullen slechts een druppel op de gloeiende plaat zijn.

De tekst gaat verder onder de advertentie.

Wat betekend dit alles voor Nederland?

Deze demografische verschuivingen hebben grote gevolgen voor allerlei aspecten van het leven, waaronder de verzorging van ouderen en de productie van goedkope goederen.
Een van de meest opvallende effecten van vergrijzing en krimp is het groeiende tekort aan werkende mensen. De vergrijzing betekent namelijk dat er meer mensen met pensioen gaan dan dat er jonge arbeidskrachten beschikbaar zijn om hen te vervangen. Dit creëert een problematische situatie waarin de productie van goederen en diensten onder druk komt te staan. Dit geldt met name voor de productie van goedkope goederen, waar vaak veel handenarbeid voor nodig is.
Het tekort aan werkende mensen heeft ook gevolgen voor de financiële situatie van landen. De groeiende groep pensioengerechtigden legt namelijk een grote druk op de pensioenpotjes die door werkenden moeten worden aangevuld. Als er minder werkenden zijn, wordt het steeds lastiger om deze potjes voldoende aan te vullen. Dit kan leiden tot problemen in de toekomst, zoals het korten van pensioenen of het verhogen van de pensioenleeftijd.
Een ander gevolg van de vergrijzing en krimp is de toenemende vraag naar verzorging van ouderen. Naarmate de bevolking vergrijst, neemt het aantal ouderen dat behoefte heeft aan zorg toe. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor de gezondheidszorg en de maatschappij als geheel. De verzorging van ouderen vergt immers niet alleen financiƫle middelen, maar ook voldoende personeel en faciliteiten.
Een mogelijke oplossing voor deze problematiek is het versoberen van de verzorging van ouderen. Dit kan betekenen dat er minder middelen worden ingezet voor bijvoorbeeld thuiszorg of verpleeghuizen. Hoewel dit op korte termijn kostenbesparingen kan opleveren, kan het leiden tot een verminderde kwaliteit van leven voor ouderen. Bovendien kan het ook leiden tot een verhoogde sterfte, aangezien ouderen mogelijk niet de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen.

Wat doet de regering, de politiek?

In de verkiezing programma's van de politieke partijen is weinig of geheel geen beleid of visie opgenomen betreffende komend problemen. Het probleem wordt dus ernstig onderkend zodat in de komende jaren er steeds meer tekorten ontstaan en er te laat wordt gehandeld.
In de Engelse taal is de uitdrukking: "do the math" een mooie afsluiter. Meer ouderen minder werkenden, waar gaat dat heen?
Auteur:Wayayo.com

HTML