De komen de 10 jaar zijn er 7 % minder werkenden.
Gepubliseerd: ongeveer 1 jaar geleden
 
Bron foto:Onbekend
 
Bron:Onbekend
 

Gaat pensioen een probleem veroorzaken in Nederland?

In Frankrijk zijn er protesten over de verhoging van de pensioen leeftijd van 62 naar 64, in ons land is dat nu 67 en wat maanden.
Van af 1946 is de bevolking aanwas " Aantal in Nederland levend geboren kinderen" drastische gestegen naar rond de 250 duizend, dat was een soort "Baby boom" periode want in 1973 dook dit aantal weer ruim onder de 200 duizend.
Bron foto:CBS
werkenden
Als je uitgaat van het aantal in Nederland levend geboren kinderen (67 jaar geleden) daar het vermoedelijk aantal personen dat "de pensioen grens" van haalt van aftrekt er zo'n 225 duizend overblijven
Wat zijn personen die onder de pensioengrens geteld zijn?: Stel er worden 250 duizend mensen in Nederland "levend geboren" in 1956 dan zit daar een deel bij wat arbeidsongeschikt is, en een deel zal nooit aan het arbeid proces heeft genomen.
Deze mensen hebben al een uitkering en veroorzaken dus geen extra druk op de AOW en geen uitstroom van het aantal werkenden .

De tekst gaat verder onder de advertentie.

Hoeveel personen die in 1956 in Nederland geboren zijn werken er dan in 2023?

Dat is niet zo eenvoudig te zeggen maar we gaan uit dat het er toch nog 225 duizend zijn.
Over de volgende jaren 1956 t/m 1973 (daarna zakt het aantal geboortes) en kun je er van uit gaan dat het in de volgende jaren ongeveer het zelfde is.
Dus over een perioden van 5 jaar kunnen 225 duizend in Nederland geboren mensen per jaar met pensioen gaan.
Het aantal personen wat na 1973 in Nederland geboren is en tegen de zelfde reken methode worden afgeschreven (1/5e) is dat gemiddeld 180 duizend min 1/5e = 144 duizend.
Er komen dus van af 1973 144 duizend mensen bij die deel nemen aan het arbeid proces en er vloeien van af 2023 gemiddeld 200 duizend per jaar af".
Grof gezegd krimpt het aantal werkenden van af 2023 met 56 duizend per jaar, als je dat berekent over 10 jaar is dat met 560 duizend.
Op 9,7 miljoen mensen die weken in 2023 is dat een afname van 6%.
De verwachting is dat de bevolking groei door geboortes in de komende jaren zal zal verminderen in verband met de milieu vervuiling en mogelijke nieuwe pandemie zoals corona, oorlog kan ook een invloed hebben en ook de huisvesting en economie.
Als je nu in ogenschouw neemt dat er nu al een krappe arbeid mark is en het aantal werkenden krimpt met 7 % hoe komt dan ons land er uit te zien over 5 tot 10 jaar?

Als het alleen een Nederland of Europees probleem is kan het mogelijk nog meevallen maar niets is minder waar, het probleem manifesteert zich globaal.

Dit zijn dus alleen de cijfers van mensen die in Nederland geboren zijn, tel je daar de mensen met een migratieachtergrond bij dan kom je op een heel ander aantal.

De tekst gaat verder onder de advertentie.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan er jaarlijks ongeveer 300.000 mensen met pensioen in Nederland.
Dit betekent dat ongeveer 7% van de beroepsbevolking elk jaar met pensioen gaat.
We moeten dan maar hopen dat de Ukrainers die naar hier zijn gevlucht maar hier blijven en er nog meer arbeidsimmigranten komen, wie moet anders de boel draaiende houden en de ouderen verzorgen en betalen?

De oplossing is dus import van jonge arbeiders en vergaande automatisering en robotisering.

Merkel de oud bondskanselier van Duitsland had dat in 2015 al in de gaten. 
Toen Duitsers en Europeanen zich zorgen maakte over de komst van 370 duizend immigranten, zag zij het arbeid`s potentieel.
Auteur:Tim#06

HTML